Diensten

De core business van TAXATA is het leveren van voor haar klanten -en derden- betrouwbare, onafhankelijke en onderbouwde taxaties van objecten en (deel-)collecties. Van beeldende kunst, zoals: schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie, sculpturen, maar ook -bijvoorbeeld- site specific art en conceptuele

Werkwijze

Onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie TAXATA onderscheidt zich binnen de sector door de onafhankelijkheid en kwaliteit van haar taxaties en adviezen, en door solide onderbouwing -en documentatie- van haar bevindingen. Daarmee is zij een betrouwbare onafhankelijke taxatiepartner voor overheid, de culturele sector

Informatie

TAXATA is in 2010 opgericht om klanten hoogwaardige generalistische- en specialistische taxatiekennis onder één dak te kunnen bieden bij omvangrijke en/of complexe opdrachten, door te werken met een flexibel team van voor de opdracht relevante deskundigen. Essentieel daarbij is transparantie