Taxata verzorgt als onafhankelijk taxatiebureau taxaties en inventarisaties van kunst, antiek, design, kunst, kostbaarheden en kunst in de openbare ruimte.
Meestal gaat het om maatwerk in verband met verzekering, schenking, successie/ verdeling, of ten behoeve van beleidskeuzes. Opdrachten waarbij extra expertise in de breedte (meerdere vakgebieden binnen een opdracht) of in de diepte (specialistische kennis) gewenst is.

Taxata kan hierbij, naar gelang de aard en de omvang van de opdracht, putten uit een free-lance netwerk van gespecialiseerde register taxateurs, restauratoren, deskundigen uit kunsthandel en academische wereld, etc. Deze deskundigen worden, waar en wanneer nodig, ingezet voor advies en samenwerking.
Een manier van werken die, samen met het goed documenteren en onderbouwen van de taxatie/inventarisatie, zorgt voor solide en herleidbare resultaten.

Onze kennis van de beeldende kunstsector, de museumwereld en de kunsthandel maakt Taxata uniek. TAXATA is vertrouwd met de specifieke eisen en problemen van verzamelingen op gemeentelijk, museaal en particulier niveau, variŽrend van beheer & behoud, bruiklenen en transport tot juridische en fiscale aspecten van schenkingen, verkoop en ontzamelen. Ook de schaduwzijden van bezit (schade, vernieling en diefstal) kunnen hierbij aan de orde komen.

Verder kan een frisse blik op uw objecten nieuwe inzichten doen ontstaan over verzamelbeleid, onderhoud, restauratie en eventueel herbestemming. Een waarde overzicht maakt het bovendien mogelijk een afweging te maken van de kosten en baten van verzekering. Indien van toepassing, wordt hierbij rekening gehouden met moeilijk in financiele waarde uit te drukken aspecten, zoals het historisch en/of plaatsgebonden belang van een object.

TAXATA is in 2010 opgericht door gecertificeerd registertaxateur Patricia Jansma (van 2012-2015 was TAXATA een samenwerkingsverband met Rob Driessen - nu werkzaam onder de naam 'Waardewerk'). De afgelopen jaren bleek de combinatie van gedegen vakkennis, het inzetten van specialisten, en affiniteit met de bredere financiŽle, materiŽle en beleidsmatige aspecten van het bezit van kunst in een behoefte te voorzien. Door projecten de afgelopen jaren voor onder meer de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, diverse Gemeentes en musea, heeft Patricia Jansma ruime ervaring met het samenbrengen van diverse specialismes (en deskundigen) onder een dak.

...en de kosten?
Vergoeding vindt plaats op basis van uurvergoeding, of op projectbasis. Taxata werkt in Nederland, maar ook daarbuiten. Zie voor verdere informatie de pagina tarief.

Op door Taxata verleende diensten zijn standaard algemene voorwaarden van toepassing.