Diensten

taxatie De core business van TAXATA is het opstellen van onafhankelijke en deskundige taxaties voor zakelijke opdrachtgevers op het gebied van: beeldende kunst – schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie, sculpturen, conceptuele kunst et cetera [Europa, 1500-heden] gebruiks- en siervoorwerpen, historische objecten,

Kernwaarden en werkwijze

onafhankelijkheid en onpartijdigheid Een taxatie resultaat mag niet worden beinvloed door het belang van de taxateur, opdrachtgever en/of belanghebbende(n) bij een bepaalde uitslag. deskundigheid Taxaties worden verricht wanneer er voldoende kennis met betrekking tot het object aanwezig is, of verkregen

Informatie

TAXATA is in 2010 opgericht om klanten hoogwaardige generalistische- en specialistische taxatiekennis onder één dak te kunnen bieden bij omvangrijke en/of complexe opdrachten, door te werken met een flexibel team van voor de opdracht relevante deskundigen. Essentieel daarbij is transparantie