Diensten

Taxatie De core business van TAXATA is het opstellen van onafhankelijke en deskundige taxaties op het gebied van: beeldende kunst – schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie, sculpturen, conceptuele kunst et cetera [Europa, 1500-heden] gebruiks- en siervoorwerpen, historische objecten, kostbaarheden [Europa, 1500-heden]

Kernwaarden en werkwijze

Onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie TAXATA werkt met een flexibel team van ter zake deskundigen. Het bedrijf onderscheidt zich binnen de sector door de kwaliteit van haar analyses, en door een accent op transparantie en verantwoording van de taxatie resultaten. Verder

Informatie

TAXATA is in 2010 opgericht om klanten hoogwaardige generalistische- en specialistische taxatiekennis onder één dak te kunnen bieden bij omvangrijke en/of complexe opdrachten, door te werken met een flexibel team van voor de opdracht relevante deskundigen. Essentieel daarbij is transparantie