Jansma, P. (2019), ‘Op waarde geschat: kunst en antiek taxaties in fiscale situaties‘, in Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP), nummer 2 jaargang 23, juni 2019, Wolters Kluwer.

Het artikel gaat in op de taxatie van kunst en antiek ten behoeve van fiscale doeleinden, en geeft inzicht in de minimale eisen waar een professionele taxatie aan zou mogen voldoen. Bijvoorbeeld aan een taxatie ten behoeve van schenking, of betaling van belasting.


In April 2019 heb ik een workshop kunst taxeren gegeven aan masterstudenten Kunst, Markt en Connaisseurschap (Kunst en Cultuurwetenschappen) van de VU te Amsterdam.


Jansma, P. (2017), ‘Onbekend maakt onbemind. De rol van geld bij erfgoed‘. In: Boekman Extra #9, Boekman Stichting. In het artikel ga ik aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden in op waarde van taxaties in het erfgoed veld.