taxatie

taxatie Europese schilderijen, sculpturen en voorwerpen 19e, 20e en 21 eeuw

TAXATA taxeert:

· Schilderijen / tekeningen / grafiek / conceptuele kunst etc. Europa 19e, 20e en 21e eeuw (o.a. Romantiek, Impressionisme, Moderne kunst, Hedendaagse Kunst)

·  Sculpturen / beeldhouwwerken Europa 19e, 20e en 21 eeuw in o.a. brons, steen, glas, RVS, beton, staal etc

·  Voorwerpen (antiek, design, historische voorwerpen, kostbaarheden) 1500 – heden en trade goods China, Japan, Indonesie

·  Objecten met een bijzondere provenance

taxatie van kunst in de openbare ruimte

Bij taxatie van kunst in de openbare ruimte gaat het meestal om sculpturen / kunst objecten in o.a. brons, steen, staal, RVS, glas, kunststof, licht etc. Taxatie vindt meestal plaats in het kader van beheer, verzekering of afstoting. Wanneer dit nodig is voor de taxatie wordt de cultuurhistorische betekenis van een object in kaart gebracht. Neem contact op voor meer informatie of een offerte.

taxatie van monumentale kunst

Bij herbestemming of overdracht van kunst die een onderdeel is van architectuur (denk aan bijvoorbeeld monumentale glasramen, bouwdelen, wandkunst) kan een taxatie nodig zijn. TAXATA heeft ruime ervaring met het opstellen van taxaties van kunstobjecten op het grensvlak van roerend en onroerend goed, en is gespecialiseerd in de taxatie van monumentale kunst. Neem contact op voor meer informatie of een offerte.

taxaties voor intern gebruik, of met derdenwerking

De vorm van de taxatie is mede afhankelijk van het doel: zo kan een beknopte taxatie worden opgesteld voor intern gebruik, maar worden er meer eisen gesteld aan een zakelijke taxatie met derdenwerking.