taxatie

van mondeling advies tot taxaties met derdenwerking

TAXATA verricht kunst en antiek taxaties voor diverse doeleinden. De eisen aan een taxatie gesteld mogen worden, hangen samen met onder meer de vraag waar de taxatie voor gebruikt zal worden.

TAXATA stelt onderbouwde taxaties op, op basis van professionele waarderingsbenaderingen (comparabelen, kosten, inkomen) conform internationale professionele standaarden (RICS Red Book).

inventarisatie / taxatie van kunstwerken

Een inventarisatie of taxatie kan helpen bij het maken van keuzes omtrent afstoting van kunstwerken uit een bedrijfscollectie.

taxatie van kunst in de openbare ruimte

Taxatie van kunst in de openbare ruimte vindt meetal plaats in het kader van verzekering, beheer, of afstoting. Vaak gaat het hierbij om sculpturen, beeldhouwwerken en objecten op het snijvlak van roerend en onroerend (bijvoorbeeld monumentale wandkunst en/of bouwkunst); kunst die deel uitmaakt van architectuur (zoals glaskunst), site specific art, monumenten, en conceptuele kunst. In sommige gevallen kan een waardestelling deel uitmaken van de taxatie.

taxatie van kunst, antiek en kostbaarheden waar derden op kunnen vertrouwen

In situaties waarin een taxatie gebruikt wordt om af te rekenen, zoals bij fiscale aangelegenheden, beslag, faillisement of zekerheidsstelling, zijn extra waarborgen omtrent de deskundigheid en onafhankelijkheid van de taxateur, en een solide motivatie van de taxatie bevindingen belangrijk. TAXATA stelt gemotiveerde taxaties op die gebruikt worden als basis voor financiele beslissingen.