taxatie
De core business van TAXATA is het opstellen van onafhankelijke en deskundige taxaties voor zakelijke opdrachtgevers op het gebied van:

  • beeldende kunst – schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie, sculpturen, conceptuele kunst et cetera [Europa, 1500-heden]
  • gebruiks- en siervoorwerpen, historische objecten, kostbaarheden [Europa, 1500-heden]; interieurs, bouwdelen
  • Objecten en collecties in de erfgoed sfeer
  • kunst in de openbare ruimte,  site specific art, monumentale werken
  • Bovensegment van de markt (objecten < 25 miljoen euro)
  • Objecten en collecties met een bijzondere herkomst (provenance)

ten behoeve van onder meer verzekering, schenking, beheer en beleid, voorgenomen aan- of verkoop, schade, zekerheidstelling, beslag, juridische geschillen, en financiele verslaglegging. Bij omvangrijke en/of specialistische opdrachten kan TAXATA putten uit een flexibel team van ter zake deskundigen.

RICS Red Book / International Valuation Standards (IVS)
Wanneer een taxatie dient als basis voor belangrijke financiele beslissingen, de verzekering van objecten met een hoge waarde, of een onderdeel is van een museaal aankoop- of schenkings traject, zijn een solide onderbouwing van de taxatie en geborgde ter zake deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie over proces en overwegingen extra belangrijk. TAXATA werkt momenteel (zomer 2018) aan de ontwikkeling van taxaties volgens IVS standaarden.  Neem contact op voor meer informatie.

advies
TAXATA adviseert met betrekking tot waarderingsaangelegenheden bij o.a. juridische kwesties, en schade afhandeling. Daarnaast fungeert TAXATA voor haar opdrachtgevers als sparring partner bij aangelegenheden waarbij waarde en/of de kunstmarkt een rol spelen.