tarief

Het starttarief voor taxatie werkzaamheden bedraagt 110 euro per uur (exclusief BTW). Dit zelfde tarief geldt voor de tijd besteed op locatie, en de tijd besteed aan research en uitwerking rapport.

Neem contact op voor een offerte of meer informatie.

Als ik een opdracht aanneem zijn daarop de Algemene Voorwaarden van de Federatie TMV en de Bijzondere Voorwaarden van TAXATA van toepassing.