Diensten

De core business van TAXATA is het opstellen van onafhankelijke en deskundige taxaties op het gebied van: Beeldende kunst – schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie, sculpturen, conceptuele kunst et cetera [Europa, 1500-heden] Gebruiks- en siervoorwerpen, historische objecten, kostbaarheden [Europa, 1500-heden]; interieurs,

Kernwaarden en werkwijze

onafhankelijkheid en onpartijdigheid Een taxatie resultaat mag niet worden beinvloed door het belang van de taxateur, opdrachtgever en/of belanghebbende(n) bij een bepaalde uitslag. deskundigheid Taxaties worden verricht wanneer er voldoende kennis met betrekking tot het object aanwezig is, of verkregen

Informatie

TAXATA is in 2010 opgericht om klanten hoogwaardige generalistische- en specialistische kennis onder één dak te kunnen bieden bij complexe- en/of omvangrijke taxatie opdrachten. Essentieel daarbij is transparantie over het taxatie proces en een onafhankelijk, deskundig, onderbouwd en goed gedocumenteerd