home

inventarisatie, waardering en taxatie van van kunst en objecten

TAXATA inventariseert, documenteert en taxeert kunst en objecten ten behoeve van o.a. verzekering, schenking, overdracht, afstoting en beheer.

Daarnaast waardeert TAXATA kunst in de openbare ruimte. Op basis waarvan beleidsmakers gefundeerde beslissingen kunnen maken.

advies

TAXATA adviseert opdrachtgevers over waarde en de kunstmarkt, en geeft eerstelijns advies over authenticiteit en conditie. TAXATA bemiddelt niet.

kennisgebieden

Kennisgebieden van TAXATA zijn:

·  Schilderijen / tekeningen / grafiek / conceptuele kunst / installaties etc. 19e, 20e en 21e eeuw (o.a. Romantiek, Impressionisme, Moderne kunst, Hedendaagse kunst)

·  Sculpturen / beeldhouwwerken 19e, 20e en 21 eeuw in o.a. brons, steen, glas, RVS, beton, staal etc

·  Kunst in de openbare ruimte en monumentale kunst

·  Europese gebruiks- en siervoorwerpen, kostbaarheden vanaf ca 1500 – heden; trade goods China, Japan, Indonesie

·  bouwdelen

·  Kunst en voorwerpen met een bijzondere provenance

TAXATA heeft ruime ervaring in het opstellen van professionele, onderbouwde waarderingen, en gemotiveerde taxaties van objecten met een verzekeringswaarde tot 35 miljoen euro.

Taxaties voor de zakelijke markt

In zakelijke situaties waarbij derde partijen geacht worden te vertrouwen op een taxatie, mogen eisen worden gesteld aan de onafhankelijkheid/ter zake deskundigheid van de taxateur. Verder mogen partijen verwachten dat een zakelijke taxatie adequaat en professioneel wordt onderbouwd.

TAXATA werkt op basis van de professionele standaarden zoals vervat in het RICS Red Book. Deze op de International Valuation standards (de globale standaard voor professioneel taxateurs) gebaseerde regels beogen de kwaliteit van de taxatie, en de onafhankelijkheid en deskundigheid van de taxateur te bewaken.

Patricia Jansma, eindverantwoordelijke bij TAXATA, is Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors en als zodanig aan te spreken op de kwaliteit van door TAXATA geleverde diensten.