home

Professionele, onafhankelijke taxaties van van kunst en voorwerpen

Wanneer taxaties van kunst en objecten gebruikt worden in het zakelijke verkeer, er sprake is van een complexe taxatie, of een kunstwerk/object/collectie die een hoge waarde vertegenwoordigt, is een onderbouwde, taxatie met geborgde onafhankelijkheid en transparantie over parameters wenselijk.

TAXATA verricht taxaties op onder meer de volgende gebieden:

  • Schilderijen, tekeningen, grafiek Europa, ca 1800 – heden (o.a. romantiek, impressionisme, moderne- en hedendaagse kunst)
  • Kunst in de openbare ruimte en monumentale kunst
  • Sculpturen (o.a. brons, steen, staal, hout) Europa ca 1500 – heden
  • Gebruiks- en siervoorwerpen, historische objecten, kostbaarheden Europa, ca 1500 – heden; trade goods o.a. China, Indonesie
  • Sieraden Europa ca 1500 – heden
  • Interieurs, bouwdelen, Europa ca 1500 – heden
  • Kunst en objecten met een bijzondere provenance

Aanleiding voor een taxatie kunnen onder meer zijn: (transport) verzekering / indemniteitsregeling; schenking: collectiebeheer en ten behoeve beleid; voorgenomen verkoop / afstoting; het geven van onderpand; het opstellen van de jaarrekening etc.

TAXATA werkt sinds 2010 voor opdrachtgevers in publieke- en private sector, en het museale veld.

Voor highlights zie de pagina about.

RICS Red Book

TAXATA werkt op basis van het RICS Red Book. Hierin zijn standaarden vervat die de eenduidigheid en kwaliteit van de taxatie, en de onafhankelijkheid en deskundigheid van de taxateur bewaken. Neem contact op voor meer informatie.