home

Taxatie van van kunst en objecten ten behoeve van zakelijke doeleinden

De taxatie van kunst, antiek, design en kostbaarheden ten behoeve van zakelijke doeleinden is de core business van TAXATA. Dit kan zijn een taxatie in verband met verzekering, beheer en beleid, voorgenomen aan-/verkoop, afstoting, overdracht, zekerheidstelling, beslaglegging, faillisement, et cetera.

TAXATA verricht taxaties op onder meer de volgende gebieden:

  • Schilderijen, tekeningen, grafiek Europa, ca 1800 – heden (o.a. romantiek, impressionisme, moderne- en hedendaagse kunst)
  • Kunst in de openbare ruimte en monumentale kunst
  • Sculpturen (o.a. brons, steen, staal, hout) Europa ca 1500 – heden
  • Gebruiks- en siervoorwerpen, historische objecten, kostbaarheden Europa, ca 1500 – heden; trade goods o.a. China, Indonesie
  • Sieraden Europa ca 1500 – heden
  • Interieurs, bouwdelen, Europa ca 1500 – heden
  • Kunst en objecten met een bijzondere provenance

Voor highlights zie de pagina about.

RICS Red Book

TAXATA werkt op basis van het RICS Red Book. Hierin zijn standaarden vervat die de kwaliteit van de taxatie, en de onafhankelijkheid en deskundigheid van de taxateur bewaken. Neem contact op voor meer informatie.