home

professionele, onafhankelijke taxatie van van kunst en objecten

We waarderen kunstwerken en objecten om hun cultuurhistorische- en artistieke waarde, en de waarde die ze hebben voor mensen, organisaties, en locaties.

In bepaalde situaties – bijvoorbeeld bij verzekering, schenking, overdracht, afstoting, of beheer – kan de financiele waarde van kunst en objecten echter ook een rol spelen, en is een professionele, onafhankelijke taxatie belangrijk.

advies

TAXATA adviseert opdrachtgevers over waarde en kunstmarkt, en geeft eerstelijns advies over authenticiteit en conditie. TAXATA bemiddelt niet.

analyse

Voor een verantwoorde taxatie kan het nodig zijn de betekenis en het belang van een werk in kaart te brengen. Neem contact op voor meer informatie.

kennisgebieden

TAXATA taxeert, en adviseert haar klanten met betrekking tot:

·  Schilderijen / tekeningen / grafiek / conceptuele kunst / installaties etc. 19e, 20e en 21e eeuw (o.a. Romantiek, Impressionisme, Moderne kunst, Hedendaagse Kunst)

·  Sculpturen / beeldhouwwerken 19e, 20e en 21 eeuw in o.a. brons, steen, glas, RVS, beton, staal etc

·  Kunst in de openbare ruimte en monumentale kunst

·  Europese gebruiks- en siervoorwerpen, kostbaarheden van ca 1500 – heden, trade goods China, Japan, Indonesie

·  bouwdelen

·  Kunst en voorwerpen met een bijzondere provenance

TAXATA heeft ruime ervaring in het opstellen van professionele, onderbouwde taxaties van objecten met een verzekeringswaarde tot 35 miljoen euro.

RICS Red Book

TAXATA werkt op basis van het RICS Red Book. Hierin zijn standaarden vervat die de eenduidigheid en kwaliteit van de taxatie, en de onafhankelijkheid en deskundigheid van de taxateur bewaken.