diensten

taxatie kunst en antiek

TAXATA verricht taxaties van beeldende kunst – o.a. schilderijen, tekeningen, grafiek, beeldhouwwerken, sculpturen, conceptuele kunst etc.) en gebruiks- en siervoorwerpen (antiek, design etc).

Deels zijn dit formele, onderbouwde taxaties met derdenwerking; deels zijn dit beknopte taxaties voor intern gebruik.

Neem contact op voor meer informatie of een offerte.

taxatie van kunst in de openbare ruimte

Taxatie van kunst in de openbare ruimte vindt meestal plaats in het kader van beheer, verzekering of afstoting. Bij taxaties van kunst in de openbare ruimte gaat het vaak om sculpturen in o.a. brons, steen, staal, RVS en conceptuele kunst. Een waardestelling kan onderdeel zijn van de taxatie.

taxatie van monumentale kunst

Een van de specialismes van TAXATA is de taxatie van monumentale kunst. In sommige gevallen kan een waardestelling deel uitmaken van de taxatie.

taxatie van bouwdelen en interieurs

Toegepaste kunst, roerende bouwdelen en interieurelementen kunnen worden getaxeerd. Neem contact op voor meer informatie.

taxaties voor de zakelijke markt

In zakelijke situaties waarbij derde partijen geacht worden te vertrouwen op de taxatie, mogen eisen gesteld worden aan de onafhankelijkheid en ter zake deskundigheid van de taxateur, en de onderbouwing van de taxatie. In het RICS Red Book, de leidraad voor bij het RICS aangesloten taxateurs, zijn standaarden vervat zijn die de kwaliteit van de taxatie, en de onafhankelijkheid en deskundigheid van de taxateur beogen te bewaken. Meer lezen over de rol van het RICS Red Book / de International Valuation Standards bij de taxatie van kunst en antiek? Zie het artikel Op waarde geschat: kunst- en antiektaxaties in fiscale situaties (Kluwer, Kwartaalbericht Estate Planning 2019).

Patricia Jansma, eindverantwoordelijke bij TAXATA, is een RICS registered valuer, en als Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors aan te spreken op de kwaliteit van door TAXATA geleverde taxaties.

waardestelling

TAXATA analyseert, en maakt de (cultuur-)historische betekenis van (monumentale) kunst inzichtelijk. Een waardestelling kan onderdeel zijn van een taxatie, of op zichzelf staan.

inventarisatie collectie

Door een professionele inventarisatie van uw kunstcollectie waarin informatie over maker(s), achtergrond, aankoop, actuele waarde, conditie, locatie en afspraken over onderhoud/beheer worden opgenomen, wordt het beheer van uw kunstcollectie overzichtelijk en eenvoudig. Neem contact op voor meer informatie.

advies

TAXATA adviseert met betrekking tot de kunstmarkt, en geeft eerstelijns advies met betrekking tot conditie en authenticiteit. Dit vindt plaats op basis van het uurtarief. TAXATA bemiddelt niet.