diensten

waardering en taxatie

TAXATA verricht waarderingen en taxaties van kunst en objecten, en kunst in de openbare ruimte.

Dergelijke opdrachten vinden meestal plaats in het kader van beheer, verzekering of afstoting. Bij kunst in de openbare ruimte gaat het daarbij vooral werken in o.a. metaal (brons, staal, etc) steen, keramiek en monumentale kunst.

inventarisatie collectie

Door een professionele inventarisatie van uw kunstcollectie waarin informatie over maker(s), achtergrond, aankoop, actuele waarde, conditie, locatie en afspraken over onderhoud/beheer worden opgenomen, wordt het beheer van uw kunstcollectie overzichtelijk en eenvoudig. Neem contact op voor meer informatie.

waardestelling

TAXATA stelt op verzoek (gemotiveerde) waardestellingen op met betrekking tot monumentale kunst en kunst in de openbare ruimte.

taxaties voor de zakelijke markt

In zakelijke situaties waarbij derde partijen geacht worden te vertrouwen op een taxatie, mogen eisen gesteld worden aan de onafhankelijkheid en ter zake deskundigheid van de taxateur, en de onderbouwing van de taxatie. In het RICS Red Book, de leidraad voor bij het RICS aangesloten taxateurs, zijn standaarden vervat zijn die de kwaliteit van de taxatie, en de onafhankelijkheid en deskundigheid van de taxateur beogen te bewaken. Meer lezen over de rol van het RICS Red Book / de International Valuation Standards bij de taxatie van kunst en antiek? Zie mijn artikel Op waarde geschat: kunst- en antiektaxaties in fiscale situaties (Kluwer, Kwartaalbericht Estate Planning 2019).

Patricia Jansma, eindverantwoordelijke bij TAXATA, is Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors en als zodanig aan te spreken op de kwaliteit van door TAXATA geleverde diensten.