De core business van TAXATA is het opstellen van onafhankelijke en deskundige taxaties op het gebied van:

  • Beeldende kunst – schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie, sculpturen, conceptuele kunst et cetera [Europa, 1500-heden]
  • Gebruiks- en siervoorwerpen, historische objecten, kostbaarheden [Europa, 1500-heden]; interieurs, bouwdelen
  • Objecten en collecties in de erfgoed sfeer
  • Kunst in de openbare ruimte,  site specific art, monumentale werken
  • Bovensegment van de markt (objecten < 25 miljoen euro)
  • Objecten en collecties met een bijzondere herkomst (provenance)

Dit doet TAXATA in het kader van onder meer verzekering, beheer en beleid, bij schenkingen, voorgenomen aan- of verkoop, in het kader van schade afwikkeling, ten behoeve van zekerheidstelling / beslag, bij juridische geschillen, en financiele verslaglegging.

RICS Red Book / International Valuation Standards (IVS)
Wanneer een taxatie gebruikt wordt om als basis te dienen voor financiele beslissingen zijn geborgde ter zake deskundigheid en  onafhankelijkheid, en transparantie over proces en overwegingen extra belangrijk. Om taxaties te kunnen opstellen die internationaal geaccepteerd worden werkt TAXATA momenteel (2019) aan de ontwikkeling van taxaties volgens IVS standaarden. Neem contact op voor meer informatie.

Daarnaast adviseert TAXATA over kunst, waarde, en de kunstmarkt.