Kernwaarden en werkwijze

onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Een taxatie resultaat mag niet worden beinvloed door het belang van de taxateur, opdrachtgever en/of belanghebbende(n) bij een bepaalde uitslag.

deskundigheid
Taxaties worden verricht wanneer er voldoende kennis met betrekking tot het object aanwezig is, of verkregen kan worden.

transparantie
Omdat een taxatie opinie afhankelijk is van onder meer het taxatie proces, de gebruikte uitgangspunten, en de interpretatie van data, is transparantie over taxatie proces, uitgangspunten en overwegingen belangrijk voor de behoordeling van de geloofwaardigheid van het taxatie resultaat.

transparency is the new green

integriteit
Doen wat juridisch én ethisch juist is. Fatsoenlijk omgaan met klanten, belanghebbenden en collega’s.

RICS Red Book / International Valuation Standards (IVS)
Wanneer een taxatie dient als basis voor financiele beslissingen, als basis dient voor de verzekering van objecten met een hoge waarde, of onderdeel is van een aankoop- of schenkings traject zijn een solide onderbouwing van de taxatie en geborgde ter zake deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie over proces en overwegingen extra belangrijk. TAXATA werkt momenteel (2019) aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard op dit gebied. Neem contact op voor meer informatie.

privacy
Klantgegevens en gevoelige informatie worden op de computers van mijn taxatiebureau beschermd door de meest recente beveiligingssoftware. Ook tijdens de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf wordt met zorg omgesprongen met vertrouwelijke informatie. Een up to date privacy protocol wordt z.s.m. op deze site gepubliceerd.

duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van mijn taxatiebureau. Naast het bewust omgaan met voor de hand liggende milieu zaken, zoals als het afnemen van energie van ‘groene’ leveranciers, het scheiden van plastic, glas en papier, printen op milieuvriendelijk Biotop papier, et cetera, sta ik open voor projecten ten behoeve van goede doelen, en het met raad en daad ter zijde staan van (jonge én oudere!) studenten.